• ENERJİ PROJELERİ
  Rüzgar Enerji Santrali        Jeotermal Santrali              Termik Santrali           Hidroelektrik Santrali
 • "Enerji Santralleri, Boru Hatları ve Endüstriyel Tesis Projelerinde Çözüm Ortağınız"

 • Skada ve Telekomünikasyon Konteynerleri
  Doğal Gaz ve Petrol Boru Hatları Yeraltı / Yerüstü Konteynerleri
 • Korozyona Karşı Poliüretan Kaplama ve Boyama
  Uzun Ömürlü Koruma Sağlayan Mükemmel Kaplama
 • Endüstriyel Tesis Ekipmanları
  Muhtelif Endüstriyel Tesislerin Proses Ekipmanlarının Üretimi